Sponzorství

Naše společnost se pravidelně sponzorským darem podílí na záchraně kostela sv. Anny v Sedleci.