Aktuality

Dne 1.8.2019 byla zahájena realizace developerského projektu "Nová Role - výstavba rodinných domů, 1. a 2. etapa" v rozsahu 27 pozemků určených pro výstavbu rodinných domů. Předpokládaný termín dokončení 4.Q 2020. Více informací naleznete na www.ulesniskolky.cz

V rámci připravovaného developerského projektu "Všeborovice - inženýrské sítě pro RD Nad řekou" byla vydána příslušná stavební povolení. Předpokládaný termín realizace 2020 - 2021.